The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De geologische bouw der Geldersche vallei II, benevens beschrijving van eenige nieuwe grondboringen IX. Met ééne plaat (Lorié). Beschouwingen over en in verband met de daling van den bodem van Nederland (Steenhuis). Over flora, bodem en historie van het meertje van Rockanje. Met 23 platen. (Blaauw) Dodo-studiën. Naar aanleiding van de vondst van een gevelsteen met Dodo-beeld van 1561 te Vere. Met 15 platen (Oudemans). Studien zur Nervengeneration II. Die Regeneration nach Vereinigung ungleichartiger Nervenstücke (heterogene Regenration), und die Funktion der Augenmuskel- und Zungennerven. Die allgemeine Gezetze der Nervengeneration. Mit einer Tekstfigur und 50 Figuren auf 6 Tafeln (Boeke). Anatomische Bemerkungen über einen Fetus von Elephas Africanus. Mit 28 Textfiguren (Bolk).
Amsterdam, Müller, 1917. (IV) 30, (VIII) 115, (VIII) 107, (VI) 140, (IV) 71, 40 pp. halflinnen. Illustraties. (VKAW. Tweede sectie. Deel 19) *band verkleurd, deel uit schutblad geknipt*.
      [Bookseller: Antiquariaat ISIS]
Last Found On: 2014-08-14           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/638496/1917-lorie-j-steenhuis-jf-blaauw-ah-de-geologische-bouw-der-geldersche-vallei

Browse more rare books from the year 1917


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.