The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Mineralogie, oder Mineralreich, von ihm eingeteilt und beschrieben.
Ins deutsche übersezt von Johann Daniel Denso. Berlin, verlegts C. G. Nicolai, 1750. 8:o. (48),600,(32) s. & 1 utvikbar grav. plansch. Ngt nött samtida marmorerat skinnbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg, brun titeletikett av glättad papp och rödstänkta snitt. Ryggskinnet nött och med liten skada upptill och bakre yttre falsen ngt sprucken. Lagerfläckig och ngt bruntonad inlaga. Fuktränder på s. 49-72 och några mindre fuktfläckar i nedre marginalen på s. 268-72. Med ett gammalt grav. exlibris med inskriptionen "Insigne Eggerianae Domus" och Freiherr von Helldorfs exlibris.. Den första tyska översättningen av Wallerius "Mineralogie" som utkom första gången på svenska 1747
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2014-07-29           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/627542/1750-wallerius-johan-gottschalk-mineralogie-oder-mineralreich-von-ihm-eingeteilt

Browse more rare books from the year 1750


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.