The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Sächsisches Medaillen-Kabinet, von Gedächtnüss-Münzen und Schaupfenningen [.] / Saxonia numismatica Lineae Ernestinae et Lineae Albertinae, in duas partes divisa simul vero duobus indicibus ert supplementis adornata
sumtibus Christiani Wermuthii 1714 - 4to, [32], 1004 p. + index. German and Latin title page, engraved title page. Ex Libris Baronis Surmont (Baron Henri Surmont de Volsberghe [1812-1887]). 4 delen: [I,II] met doorl. pag. en sign. Ernestinische Linie. Dressden, 1705. achterin: Allgemeines Haupt-Register. Arnstadt, 1712. [III,IV] met doorl. pag. en sign. Albertinische Linie. Dressden, 1705. Achterin: Vierdter und letzter Theil. 1711. (pag. 521-658); allgemeindes Haupt-Register. Arnstadt, 1713. Tentzel was historicus en numismaticus. Op wetenschappelijke wijze beschreef hij de samenhang tussen geschiedenis en muntkunde. Medailles en gedenkmunten waren voor hem belangrijke aanvullingen op archeologisch bronnenmateriaal. Hij inspireerde Saksische vorsten tot het aanleggen van muntverzamelingen die aansloten bij de staatsarchieven. Zijn Saxonia Numismatica gaf hij uit in het Latijn en het Duits, opdat het boek ook buiten Duitsland gelezen kon worden. 1285 medailles en gedenkpenningen werden hierin afgebeeld en beschreven; daarbij werd de aanleiding van de uitgifte verklaard en de historische + genealogische samenhangen uitgebreid uit de doeken gedaan. Het boek is één van de meest omvangrijke verzamelingen van historisch materiaal uit die tijd. Baron Henri Surmont de Volsberghe werd geboren te Gent op 3 september 1812 en overleed er op 3 mei 1887. Hij was werkend lid van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek sinds 1865. Zijn indrukwekkende medailleverzameling (ca. 8000 stuks), waaronder een merkwaardige reeks werken van Theodoor Van Berckel, wordt bewaard in het penningkabinet. Zijn catalogus van het oeuvre van Van Berckel bleef onvoltooid. [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: AMZ Books Belgium]
Last Found On: 2014-05-04           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/571777/1714-tentzelius-wilhelm-ernst-1659-1707-christian-sachsisches-medaillen-kabinet-von-gedachtnuss-munzen

Browse more rare books from the year 1714


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.