The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Ährapredikning, öffwer then fordom stormechtigaste, oöffwerwinnelige, och högloffligaste furstes och herres, h.
Gostafs, Sweriges, Göthes, Wändes etc. konungz och faders, christelige lijk, hwilket bleff medh kongligh herligheet nidsatt, vthi Ubsala domkyrkios främste chor, anno christiano 1560, XXI. decembris, sammanfogat och predikat aff ährawördigh herre, d. Petro Nigro, fordom biskop vthi Wästeråås, men nu sedan är hon, [...], uthgången aff Sylvestro Johanne Phrygio. Stockholm, ex typographeo Olai Olai [Olof Olofsson Helsing], (1620). 4:o. (12),+ 104,+ (3) s. Titel inom träsnittsram tryckt i rött och svart. Småfläckar, genomgående med en stor men svag fuktrand i övre hörn. Breda marginaler. Modernt skinnryggsband med upphöjda bind, pappärmar. Med Daniel Columbus namnteckning och anteckning på titelbladet. Warmholtz 3030. Likpredikan över Gustav Vasa av biskopen i Västerås Peder Andreae Swart (-1562), utgiven av Sylvester Johannes Phrygius (1572-1628). Peder Swart (Niger) är mest känd för sin krönika över kungen, som trycktes första gången av Klemming år 1870
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2014-05-02           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/570579/1560-swart-peder-ahrapredikning-offwer-then-fordom-stormechtigaste-ooffwerwinnelige

Browse more rare books from the year 1560


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.