The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Stadganden rörande rotehållaren och soldaten wid indelta infanteri-regementerne. På Kongl. Maj:ts nådigste befallning, ur gällande författningar sammandragna af C. D. Forsberg. Första afdelningen. Allmänna stadganden. [... Andra afdelningen. 1:a - 18:e artikeln].
Stockholm, P.A. Norstedt & Söner, 1844-1855. 8:o. 119 s.; 40 s.; 51 s.; 52 s.; 35 s.; 24 s.; 22 s., (1 blankt bl.); 27 s.; 45 s., (1 blankt bl.); 42 s.; 79 s.; 53 s. 86 s.; 58 s.; 40 s.; 47 s.; 35 s.; 43 s.; 46 s. Svart samtida halvskinnband med ryggtitel & -dekor i guld, delvis avskavt och oxiderat, marmorerat något skavt pärmpapper, sprängt blått snitt. Lätt lagerfläckad mot slutet. Stämplar 'Sven Nilsson' & 'Ovesholms Bibliotek' på försättsbladet. Namnteckning 'Sven Nilsson' på titelbladet. Från Ovesholms slottsbibliotek.. Andra afdelningens arbeten endast tillgängliga i ett fåtal Libris-bibliotek. Komplett svit av de 19 delarna, bundna i 1 band. Andra avdelningen omfattar delarna: 1 Kongl. Första Lif-Grenadier-Regementet. 2 Uplands Regemente; 3 Skaraborgs Regemente; 4 Södermanlands Regemente; 5 Kronobergs Regemente; 6 Jönköpings Regemente; 7 Dahl-Regementet; 8 Helsinge Regemente; 9 Elfsborgs Regemente; 10 Westgötha-Dahls Regemente; 11 Bohus läns Regemente; 12 Westmanlands Regemente; 13 Norrbottens och Westerbottens Fält-Jägare-Korpser (f.d. Westerbottens Fält-Jägare-Regemente); 14 Calmar Regemente; 15 Nerikes Regemente; 16 Wermlands Regemente; 17 Jemtlands Häst-Jägare- och Fält-Jägare-Korpser; 18 Norra och Södra Skånska Infanteri-Regementerne
      [Bookseller: Antikvariat Genealogica]
Last Found On: 2014-04-01           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/553747/1844-forsberg-carl-david-1793-1877-stadganden-rorande-rotehallaren-och-soldaten-wid

Browse more rare books from the year 1844


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.