viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Stadganden rörande rotehållaren och soldaten wid indelta infanteri-regementerne. På Kongl. Maj:ts nådigste befallning, ur gällande författningar sammandragna af C. D. Forsberg. Första afdelningen. Allmänna stadganden. [... Andra afdelningen. 1:a - 18:e artikeln].
Stockholm, P.A. Norstedt & Söner, 1844-1855. 8:o. 119 s.; 40 s.; 51 s.; 52 s.; 35 s.; 24 s.; 22 s., (1 blankt bl.); 27 s.; 45 s., (1 blankt bl.); 42 s.; 79 s.; 53 s. 86 s.; 58 s.; 40 s.; 47 s.; 35 s.; 43 s.; 46 s. Svart samtida halvskinnband med ryggtitel & -dekor i guld, delvis avskavt och oxiderat, marmorerat något skavt pärmpapper, sprängt blått snitt. Lätt lagerfläckad mot slutet. Stämplar 'Sven Nilsson' & 'Ovesholms Bibliotek' på försättsbladet. Namnteckning 'Sven Nilsson' på titelbladet. Från Ovesholms slottsbibliotek.. Andra afdelningens arbeten endast tillgängliga i ett fåtal Libris-bibliotek. Komplett svit av de 19 delarna, bundna i 1 band. Andra avdelningen omfattar delarna: 1 Kongl. Första Lif-Grenadier-Regementet. 2 Uplands Regemente; 3 Skaraborgs Regemente; 4 Södermanlands Regemente; 5 Kronobergs Regemente; 6 Jönköpings Regemente; 7 Dahl-Regementet; 8 Helsinge Regemente; 9 Elfsborgs Regemente; 10 Westgötha-Dahls Regemente; 11 Bohus läns Regemente; 12 Westmanlands Regemente; 13 Norrbottens och Westerbottens Fält-Jägare-Korpser (f.d. Westerbottens Fält-Jägare-Regemente); 14 Calmar Regemente; 15 Nerikes Regemente; 16 Wermlands Regemente; 17 Jemtlands Häst-Jägare- och Fält-Jägare-Korpser; 18 Norra och Södra Skånska Infanteri-Regementerne
      [Bookseller: Antikvariat Genealogica]
Last Found On: 2014-04-01           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/553747/1844-forsberg-carl-david-1793-1877-stadganden-rorande-rotehallaren-och-soldaten-wid

Browse more rare books from the year 1844


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.