The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Skrifter af blandadt, dock mäst politiskt- och historiskt, innehåll: dels samlade dels författade.
(1)-2. Nyköping, P. Winge, 1799-1810. 8:o. 359; 367,+ (3) s. Lätta lagerfläckar, framförallt i första delen. Liten fuktfläck nederst s. 197-204 i första delen. Bläckstänk i marginalen s. 259-62 och s. 291 i andra delen. Första delen saknar smutstitelbladet. Två nära uniforma samtida gröna halvmarokängband med guldornerade ryggar med röda ryggtiteletiketter och marmorerade pärmpapper. Första delens rygg nött och med blekt titeletikett. Första delen tryfferad med 14 blad med egenhändiga anteckningar av d'Albedyhll. Setterwall 3306. Åhlén 17:341. De handskrivna kommentarerna i andra volymen innehåller kommenterade avskrifter av hans korrespondans med hovkanslern Ehrenheim angående första delens censurering. Första delen innehåller tre artiklar som ansågs så känsliga att den förbjöds och den lämnade troligen aldrig bokhandeln, ett öde som flera av d'Albedyhlls skrifter rönte. Gustaf d'Albedyhll (1758-1819). Svensk minister i Köpenhamn och St. Petersburg. Hans skrifter rör sig huvudsakligen kring händelserna 1789, d.v.s. om Sveriges krig mot Ryssland samt om andra Rysslandsrelaterade förhållanden
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2014-04-01           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/553271/1799-dalbedyhll-gustaf-skrifter-af-blandadt-dock-mast-politiskt

Browse more rare books from the year 1799


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.