The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Beskrifning öfwer Nord-Amerikas Förenta stater, i anseende till naturbeskaffenhet, djur, wexter, mineralier, produkter, näringsutwägar, styrelse, lagskipning, religionswäsende, underwisningsanstalter, krigsmakt, handel, kommunikationsmedel, fattigförsörjning, skatter, onera, &c.
Med naturhistoriska och andra underrättelser; jemte särskilda upplysningar och råd för dem, som wilja dit inflytta. Växjö, A. G. Deurells enka, 1853. 8:o. (2),258,359-364 s. Häftad och oskuren i samtida gult tryckt omslag. Några småskador på ryggen och en gammal lagad reva på främre omslaget. Enstaka obetydliga småfläckar. Ett nagg i nedre marginalen på s. 89.. Larson Swedish commentators on America 100. Jämför Sabin 6235 för en norsk översättning tryckt i Oslo samma år. Den mest omfattande äldre svenska emigranthandledningen. Bland svenska emigranter var boken mycket läst. Innehåller utdrag ur andra författares alster, såsom Campanius Holm, Klinckowström, Arfwedson, Gosselman, Schéele, Cassel och Helleberg. Den var en viktig källa för Vilhelm Moberg när han skrev utvandrarsviten och han skrev förord till den faksimilupplaga som utkom 1970
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2014-02-01           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/491116/1853-bolin-johan-beskrifning-ofwer-nord-amerikas-forenta-stater

Browse more rare books from the year 1853


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.