The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Tabula Generalis Iutiæ Septentrionalis.
Originalt kobberstik af J. G. Smid. 56 x 46 cm. Kobberstikket er ikke koloreret. Med folder i papiret som ved udgivelsen i 1768. Et par rifter i venstre side repareret. Med enkelte små reparationer. - Kortet er dateret 1767 og tilegnet Kong Christian den Syvende. Dansk tegnet og dansk trykt kort dækkende området fra Skagen i nord til Ribe i syd samt det nordlige Fyn og øerne Læsø, Samsø og Fanø. Med en rigdom af stednavne. Dekorativ titelkartouche efter forlæg af Nicolai Abildgaard.. Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 4, København 1768.Erik Pontoppidan (1698-1764). Biskop og prokansler, teologisk og historisk forfatter. Hans hovedværk "Den Danske Atlas Eller Kongeriget Dannemark" - udgivet i årene 1763 til 1781 - er den første store samlede beskrivelse af Danmark. Værket indeholder mangfoldige - i adskillige tilfælde de tidligste - gengivelser af danske byer og steder samt 15 kort over danske områder. Pontoppidan nåede selv kun at få udgivet de to første bind, arbejdet videreførtes derefter på grundlag af Pontoppidans forarbejder af Hans de Hofman, Jacob Langebek og B.C.Sandvig
      [Bookseller: Finnerups Antikvariat]
Last Found On: 2014-01-24           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/487871/1768-pontoppidan-erik-jylland-tabula-generalis-iutiae-septentrionalis

Browse more rare books from the year 1768


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.