The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Anteckningar öfver Staden Kongelf och f. d. Bohus fästning i historiskt, topografiskt och statistiskt hänseende.
- Föreläsning hållen i Kongelf af G. Fr. Lagervall. På begäran utgifven. Alingsås. Tryckt hos J. D. Michelsen. 1876. 8:o. 38 s. Senare klotryggband utan ryggtitel. Inlagan något brunfläckad, mest titelbladet. Namnteckning Margarethe Nilsson på titelbladet. 14 x 11 cm.*Aberstén 103. Berthelius 39 anger "Ett mindre vanligt småtryck som jag sett förtecknad endast i en topografikatalog under 1900-talet". [#1335]
      [Bookseller: Antiquaria Bok & Bildantikvariat AB]
Last Found On: 2013-12-11           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/465477/1876-lagervall-g-fr-anteckningar-ofver-staden-kongelf-och-f

Browse more rare books from the year 1876


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.