The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Nauwkeurig Onderzoek Van De Goddelyke Openbaring Des H. Apostels Johannes, Waar in de regte Uitleggingen zyner Grondstellingen worden nagevorscht, en daar uit de Verklaring opgemaakt, als ook uit volzekere bescheiden der Geschiedenissen opgeheldert, beweert, en bewezen, en het geen de Heer Bossuet, Bisschop van Meaux, tot Verklaring van dit Boek heeft vooronderstelt, en tegen de Verklaring der Protestanten in de Gezichten van het Beest, en van 't Geestelyk Babel, tegenwerpt, ernstig overwogen, en wederlegt word, in 't Latyn beschreven.
Amsterdam, Antoni Schooneburg 1728 - 2 delen, (84) 710, (2) 704 (44) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, 4° (Lijmresten op rug deel 1, mist de titelprent.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2017-05-01           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/4433444/1728-vitringa-campegius-nauwkeurig-onderzoek-van-de-goddelyke-openbaring

Browse more rare books from the year 1728


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.