The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Evert Taube (1927).
Blyertsteckning. Med signatur och påskrift i blyerts: "Variantskiss av Evert Taube 1927 / E Forseth". 28,5 x 22,5 cm. Enstaka veck och riss, en liten bläckfläck i vänster marginal. Monterad på ett större blad. Proveniens: Konstnärens familj till 2013. Variant av det laverade Taubeporträtt som avbildas i Einar Forseths minnesbok Mälardrottningens Gyllene sal. Mosaikbitar ur ett brokigt konstnärsliv (1973), s. 80, och snarast bättre än detta. Dess bildtext lyder: "Evert Taube, min ungdomskamrat på Göteborgs Handelstidnings ritbyrå, här tecknad 1927 som källaren Den Gyldene Fredens trubadur".. Om deras gemensamma historia berättar Forseth på s. 82-84. De två var nästan jämnåriga och träffades första gången på Göteborgs Handelstidnings ritbyrå 1908-1909, när Evert var 18, Forseth 16 år. "[Taube] var redan då en charmör och förledare. [...] Han fann snart ritbyråtillvaron alltför instängd och torftig. Redan då var han medveten om sina talanger som en benådad kavaljer och trubadur. En gång bad han att över en dag få låna min surt inbesparade tvåveckorslön på hela fjorton kronor, vilket han naturligtvis genast fick. Genom denna lättvindiga, spontana finansoperation möjliggjordes hans mönstring på den efterlängtade 'långseglare', som skulle föra honom ut på hans berömda färder jorden runt. I varje fall till de klassiska medelhavsländerna och sedan vidare ut på hans äventyrsfärder till Sydamerikas pampas, till gauchosadeln och Carmencitas bröst, totalt glömmande den lilla göteborgska ritbyrån och den handfallne kompisen, som fick suga på ramarna, när hans fattiga slantar flugit ut över jordklotet. Det skulle sedan dröja drygt tio år, innan vi återsågs i Stockholm. Det var när vår beundrade vän Anders Zorn förvärvat Den Gyldene Freden, som blev vårt mest kända stamlokus på den tiden. Vi och vår legendariske vän Jonas Lindh var de enda, som fick följa med Anders Zorn och hans arkitekt, Torsten Stubelius, ner i de gamla medeltida källarvalven, där sönderslagna tunnor, döda kattor och dynga låg i lager på varandra. [...] Det var där Evert Taube stiftade sin celebra orden 'Riddarna kring runda bordet' - salig i åminnelse - och genom sina lyckade ballader om 'bröder riddarna' gjorde dem så ofantligt populära. [...] Jag tror att Evert Taube och jag är de enda överlevande av dem som så festligt beskrivits i balladerna. [...] Denna Riddarbrödernas klang- och jubelperiod i Bellmans tecken varade en dekad, i varje fall så länge som vår generöse vän Gunnar Nylund stod för rusthållet på Freden under det glada tjugotalet. Under denna tid kom Evert Taube då och då upp till min söderbostad, sjöng och diktade vaggvisor för våra små grabbar, spelade på vår gamla Wienerflygel - och provade med välbehag mina fina slipsar. Så skildes våra vägar igen och han startade på allvar sitt seriösa författarskap, som ökade hans berömmelse år för år"
      [Bookseller: Lorenz B. Hatt]
Last Found On: 2013-11-13           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/433737/1927-taube-evert-forseth-einar-1892-1982-evert-taube-1927

Browse more rare books from the year 1927


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.