viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Des Weiland Grafen Rochus Friedrich zu Lynar [...] hinterlassene Staatsschriften und andere Aufsätze vermischten Inhalts.
1-2. Hamburg, Benjamin Gottlob Hoffmann, 1793. 8:o. Grav. porträtt,+ XX,+ (2),+ 671; grav. front.,+ X,+ (2),+ 834 s. Första delen med enstaka småfläckar, lätta lagerfläckar på s. 293-94 och 299-301, fuktränder i marginalen på s. 41-48, 283-88, 587-92, 603-08 och 619-24, kraftigare fuktrand på s. 493-96 samt mindre hål i s. 485 och 491 med förlust av några bokstäver. Samtida lätt nötta gröna hfrbd med guldornerade ryggar och ljusbruna titeletiketter. Två volymer. Första volymens titeletikett med liten skada i kanten. Ur Gustaf d'Albedyhlls bibliotek, med hans graverade exlibris, och ur Ericsbergs.Setterwall 3085. Jämför Bring, Itineraria, 134. Jämför Warmholtz 256a. Carlander III, 88. Det fina porträttet är graverat av Berger efter en målning av Wigilius Erichsen. Första delen innehåller bl.a. Lynars "Reisejournale" från en resa i Sverige 1730-31, vilken främst behandlar Stockholm, och enligt Warmholtz lämnar "åtskillige particularia" rörande Karl XII, Fredrik I, drottning Ulrika Eleonora och flera av rikets herrar. Hans enda invändning är att skildringen är för kort! Dessutom innehåller första delen, "Réflexions sur la situation des affaires de la Suède avant la diète de 1738" och "Relation de ce qui s'est passé en Suède a la diète de 1738-1739". Den andra volymen upptas nästan helt av acta kring fördraget vid Kloster Zeven mellan Hannover och Frankrike under Sjuårskriget, där Lynar på danske kungens uppdrag var medlare. Rochus Friedrich zu Lynar (1708-81) var tysk diplomat i dansk tjänst och var från 1735 danskt sändebud i Stockholm. Gustaf d'Albedyhlls exlibris i version 3, graverat av J. F. Martin, med en knäböjande Minerva på en biblioteksstege
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-10-10           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/415437/1793-lynar-rochus-friedrich-zu-des-weiland-grafen-rochus-friedrich-zu

Browse more rare books from the year 1793


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.