viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Tilfälle gör tiufven.
Divertissement i en act med vaudeviller. Ärnad at upföras för första gången på hennes kongl. höghets hertiginnans födelse-dag, den 22 martii 1783; men ej upförd förrän d. 8 april samma år på Ulricsdal, i deras majestäters och den kongl. famillens öfvervaro. Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1783. 8:o. 36 s. Ngt nött skinnryggbd från 1800-talets slut med sparsamt guldornerad rygg. Stänkta snitt. Inlagan lager- och småfläckig, t.ex. på s. 16. Med A. F. Ekewalls namnteckning.. Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 125-26, upplaga a: "sällsynt". Klemming skriver i en kommentar: "Af C. I. Hallman, måhända efter plan af G. M. Armfelt. Om tvifvel ang. rätte författaren ännu skulle finnas, må här nämnas att Hallman sjelf till ett trovärdigt vittne, bokhandlaren Öberg, uppgaf att Armfelt lofvat honom 100 rdr för pjesen, men blott gifvit 25 straxt, samt mundtlig invisning på de återstående 75, hvilka dock aldrig utföllo. Marktschreijerns parti, utfördt af Bellman, är ock skrifvet af honom. De i texten lofvade 'Noter i slutet af peicen' finnas icke tryckta." Bellmans roll och text återfinns på s. 12-14. Pjäsen utspelar sig i Vingåker i Södermanland
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-10-10           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/415401/1783-hallman-carl-israel-tilfalle-gor-tiufven

Browse more rare books from the year 1783


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.