viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Lommebog for Skuespilyndere. 3 bd. (Det udkomne).
1784 1784 - Kbhvn.: J.H. Thiele 1784-86. 12mo. Med 3 kobberst. titelblade og 13 plancher stukket af Bradt, J.F. Clemens og Madame Clemens. [10]+244; [10]+304; [4]+346 s. Attraktivt sæt indbundet i samtidigt halvlæder med farvede titelfelter og rigt dekoreret med guld på rygge. * Overordentlig sjælden i denne stand og i ensartede bind. I bind 2, side 74, findes originaltrykket af Jens Baggesens digt "Til Roses Skygge", der ikke siden er optrykt, se Plesner s. 13. Fr. Schwarz (1753-1838), var skuespiller og scenisk pædagog. Tiden var til en omdefinering af skuespillerens rolle, fra at være håndværker til en selvstændig skabende kunster, og Ss virke skal ses netop i lyset af dette. Han var drevet af trangen til oplysning og uddannelse, og det gjorde ham til pioner på en række områder: Han sørgede for, at de moderne europæiske teorier om skuespilkunsten blev tilgængelige for hans kollegaer, han var den første af teatrets skuespillere, der drog på studierejse til udlandet, og han udgav som den første et teatertidsskrift, Lommebog for Skuespilyndere 1-3 1784-86, hvori han skrev den første samlede fremstilling af dansk teaters historie. Men det er på det teaterpædagogiske område, han satte sig flest spor: Han udviklede begrebet ‘Instructeur’, dvs. vejleder for skuespillerelever og opsynsmand med prøvearbejdet, og i ca. 40 år, som oftest alene, udfyldte han det embede. Det var S, der i 1777 stod for oprettelsen af Det Dramatiske Selskab, der blev et vigtigt forum for intern kritik og samarbejde mellem teatrets yngre skuespillere. Desuden var han oversætter af en række dramatiske værker til Det Kongelige Teater. [Gyldendals Teaterleksikon]. DBL(3) XIII, 263. Bibl. Danica I, 1081. Kobberne viser 6 skuespillerportræter og 7 scenebilleder.
      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2013-10-10           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/415360/1784-baggesen-jens-schwarz-friederich-udg-lommebog-for-skuespilyndere-3-bd-det

Browse more rare books from the year 1784


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.