The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Belgium federatum, sive distincta descriptio reip.
federati Belgii, exhibens illius faciem qua universalem, qua particularem, qualis fuit tum sub celsissimis principibus auraicis gubernatoribus fuis & supremis militiæ præfectis, tum etiam hodierno tempore agnoscitur. Editio altera priori emendatior. Amsterdam, P. van den Berge, 1665. 12:o. Extra grav. titelblad,(10),426 s. Samtida ngt solkigt pergamentbd med bara svagt skönjbar handskriven ryggtitel. Titelbladen med tråkig svart bläckfläck i övre hörnet, i övrigt bara någon enstaka småfläck. Liten reva i yttermarginalen på s. 115. Med Olof Hermelins namnteckning nederst på det graverade extra titelbladet.. Första upplagan trycktes 1652. Martin Schoock (1614-69) var professor i Groningen och filosof. Olof Nilsson Skragge, adlad Hermelin 1702 (1658-död tidigast 1709) var som ung informator åt rikskansler Stenbocks barn vilka han följde till Holland där han studerade statskunskap. Han blev senare professor, rikshistoriograf och diplomat. Han försvann under slaget vid Poltava 1709 och hans slutgiltiga öde är okänt
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-10-07           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/413598/1665-schoock-martin-belgium-federatum-sive-distincta-descriptio-reip

Browse more rare books from the year 1665


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.