The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Kgl.
Vitterhets, historie och antikvitets akademien. Dess förhistoria och historia. I-VIII. Uppsala, 1932-44. (8),282,(1) + (4),466,(1) + (4),404,(1) + (4),620,(1) + (6),720,(1) + (4),433,(2) + (4),490,(1) + (4),463,(1) s. & plr & 1 inklistrad rättelselapp. Åtta robusta gröna hklbd med stänkta snitt. Omslagen medbundna. Volym IV och V med svag antydan till sprickbildning i bakre falsen. Volym V och VIII med ett par små fläckar på ryggen. Med recensionsstpl i volym VI. Dedikation till Bror Olsson i volym I och IV.. Undertitlarna för de olika delarna är: I: "Antikvitetsstudiets början", II: "Antikvitetskollegiet I", III: "Antikvitetskollegiet II", IV: "Antikvitetsarkivet I", V: "Antikvitetsarkivet II", VI: "Adlerbeths tid 1786-1793", VII: "Akademien 1794-1826", VIII: "Akademien 1826-1837"
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-09-12           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/398962/1932-schuck-henrik-kgl

Browse more rare books from the year 1932


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.