The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Det nya testamentet, på kongl. maj:ts nådigsta befallning, af dess till swenska bibeltolkningens öfwerseende i nåde förordnade committerade utgifwet.
Strängnäs, C. E. Ekmarck, 1816. 4:o. (6),441,(1 blank,2) s. Stiligt samtida alrotsmarmorerat skinnbd med mycket rikt guldornerad rygg, röd titeletikett av marokäng och gula snitt. Smala blindpressade pärmbårder med hörnstämplar och kantdekor. Ren inlaga tryckt på blåtonat papper. Ett avrivet nedre yttre hörn på s. 201 och en gammal lagning i yttermarginalen på s. 376. En förvärvsanteckning i blyerts på baksidan av försättsbladet skriven av Carl Sandström där det framgår att boken är köpt på H. Sederholms auktion. Darlow & Moule Historical catalogue of the printed editions of holy scripture 8837. Provupplaga som ledde till fortsatt arbete i stället för en ny bibelutgåva. Bland kritikerna fanns J. O. Wallin. Det slutgiltiga resultatet dröjde till 1917! Bibelkommissionen hade tillsatts av Gustav III redan 1773.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-27           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/37416021/1816-det-nya-testamentet-pa-kongl-majts

Browse more rare books from the year 1816


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.