The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Telegraf signal-bok för kongl. maj:ts förenade rikens flottor.
Sthlm, P. A. Norstedt & söner, 1842. 4:o. (6),253 s. Samtida enkelt klbd gjort av grov lärft och med "27 april 1842" senare skrivet nedtill på främre pärmen. Insidan av främre pärmen och försättsbladet med stor fuktfläck. Ren inlaga. Med svensk och norsk parallelltext. Uppsatt av A. I. Arvidsson. "1207" betyder "bok" och på norska "bog".
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-26           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/37374291/1842-telegraf-signal-bok-for-kongl-majts

Browse more rare books from the year 1842


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.