The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Twenne betänkande, det förra angående oeconomien och commercen uti Swerige; det senare öfwer segelfartens inrättande emellan Stockholm och Giötheborg. bägge på sidsta riksdag ingifne åhr 1720.
Stockholm, Joh. H. Werner, 1721. 4:o. (2),+ 43,+ (blank),+ 25 s. Lätta lagerfläckar och äldre bläckpaginering i övre hörnet, sista bladet med ett litet hål i marginalen. Tagen ur band. Bring, Riksdagshandlingar, s. 18. Det första betänkande behandlar Sveriges järn, koppar, stål och mässing, vikten av att inrätta monopol och om svenska manufakturer. I det andra betänkande föreslår Polhem det som ungefär hundra år senare blir Göta kanal.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2018-02-26           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/37318914/1721-polhem-christopher-twenne-betankande-det-forra-angaende-oeconomien

Browse more rare books from the year 1721


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.