The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Original-bewis om twenne konungar af Swerige, som sjelfwe lagt hög hand wid boktryckeri-konsten, samt berättelse om någre berömde boktryckare och boktryckerier, jemte något som beträffar kongl. fält-tryckeriet under fälttågen åren 1805-1814, såsom ock berömliga exempel om konstförwandter, hwilka gjort konsten heder. Af P. S.
Sthlm, P. Sohm, 1816. 8:o. 80 s. Nött marmorerat pappbd. Det ursprungliga gråpappersomslaget medbundet. Bakre omslaget delvis loss. Inlagan fuktfläckad i övre marginalen från s. 20 till slutet. Någon enstaka reva. Med Arthur Sjögrens och Erik Gjethwoldséns exlibris. Ur Torbjörn Lenskogs samling. Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 5039. Det finns exemplar med ett porträtt av Benjamin Franklin medbundet som frontespis. Exemplaret har tillhört tre av de främsta samlarna av Sohmmaterial: Sjögren, Gjethwoldsén och Lenskog.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-26           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/37318711/1816-sohm-peter-original-bewis-om-twenne-konungar-af

Browse more rare books from the year 1816


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.