The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Lycko-hjul, eller en ny och lustig kast-bok, hwaruti man uppå 50 lustiga frågor, medelst twenne tärningar, kan uppfinna allehanda roliga swar. Till slut följer åtskilliga roliga gåtor.
Lund, från Lundbergska Boktryckeriet, 1834. Tvär 8:o. 10,5x16,5 cm. Inbunden i ett senare diskret gulbrunt klotband med förgylld ryggtitel. Något snåla inre marginaler, titelbladet hårt beskuret i övre marginalen samt med några svaga fuktfläckar. S. 3/4 med liten hörnförlust nedtill. Ett fåtal spridda svaga fuktfläckar. Välbevarat exemplar av denna folkbok som trycktes ett antal gånger från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Man väljer en av bokens 50 frågor, t. ex. "Om fästemannen dör förr än fästmön?", "Om barnet är ditt eller ej?", "Af hwad färg kläder anstå enom bäst?", går sedan till det hjul som har samma siffra som frågan, kastar tärningarna varpå man söker upp svaret, som kan bli "Du önskade att din fästeman wore död, men du får en wärre igen", eller "Jag fruktar att barnet är icke ditt".
      [Bookseller: Patrik Andersson Antikvariat]
Last Found On: 2018-02-26           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/37318710/1834-lyckohjul-lycko-hjul-eller-en-ny-och

Browse more rare books from the year 1834


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.