The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Speciel Therapi, eller Afhandling om Sättet att behandla Människokroppens Sjukdomar. 1-2: Hetsiga Sjukdomar. 3-8: Kroniska Sjukdomar.
Carl Erik Ekmarck, Strängnäs - Tholin & Comp, Strängnäs - R. Schmidt & Comp, Norrköping - Abr. Bohlin, Norrköping, 1824-1834. Liten 8:o. XIV+558; IX+532; VI+527+(1); VII+551+(1); VII+561+(1); VI+555+(1); VI+531+(1); + IV, 555, (13) (Totalt ca 4.250 s) s. Samtida trevliga dekorerade halvfranska band med 4 upphöjda bind samt färgade snitt. Samtliga band med bruksspår och namnteckning på försättsbladen. Några band med blyertsanteckningar. En ryggfot lite skadad (se bilden) men i stort en snygg svit. 8 volymer.
      [Bookseller: Aspingtons Antikvariat]
Last Found On: 2018-02-24           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/37196866/1824-richter-dr-aug-gottl-speciel-therapi-eller-afhandling-om-sattet

Browse more rare books from the year 1824


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.