The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Per Vrøvlers yderst grundige Kommentar over den uhyre Digter A. Oehlenschlägers sidste genialske Sang ved Fugleskydningen den 8 August 1816.
Paa Rim udsat til en Ven, der har glemt Nutidens Vers, og ikke forstaaer vore Dages Prosa; og i Trykken befordret for de Venner af Litteraturen, der ikke kunne læse Skrift. Med et Par enfoldige Anmærkninger af Knud Siællandsfar. Kbhvn.: Paa Brødrene Thieles Forlag 1816. Med bogtrykt samt af H. Wenzler kobberstukket titelblad. 120 s. Det kobberstukne titelblad let bruneret ellers rent og velholdt ubeskåret eksemplar indbundet med det orig. bagomslag i smukt nyere privat halvlæder i gammel stil med farvet titelfelt og guldtryk på den let falmede ryg. Bindet signeret Anker Kyster 1943 [Henrik Park]. * "Digtet er Baggesens mesterstykke i Verseleg og Ordspil. Aldrig før har nogen kogt saadan en Suppe paa en saadan Pølsepind. Teksten og Kommentaren er i kort Begreb den hele baggesenske Fejde: Uligheden mellem de to Digteres Sindelag, Oehlenschlægers frodige og Baggesens dulgte Sanselighed, Misforholdet mellem den kritiske Præstation og dens Genstand, ... og det filologisk-smaatseende i Baggesens Metode, .." [Vilh. Andersen].Plesner 157. Bibl. Danica IV, 212.
      [Bookseller: Grosells Antikvariat]
Last Found On: 2018-02-24           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/37158759/1816-baggesen-jens-per-vrovlers-yderst-grundige-kommentar-over

Browse more rare books from the year 1816


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.