The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Den förträffeliga och tilförlåteliga häste-boken.
- Af den namnkunnoge rusthållaren Sven Samuelsson i Hadelö upgifwen; innehållande säkra underrättelser om alla häste-kreaturen tilstötande sjukdomar samt ofelbara præservativer och botemedel deremot, samt tecken til rätta sjukdomen. Jemte några recepter mot smittosamma boskaps sjukdomar; af honom sjelf med egen hand anteknade under dess mångåriga försök och förträffeliga curer. Samt nu på många respective stånds-personers och fleres åstundan til allmänhetens tjenst och nytta til trycket befordrad. Linköping: tryckt hos Biörckegrens enka, 1775. 212,(12) s. Bunden med bevarade gamla stänksnitt i ett senare brunt halvskinnband (stämpelsignerat Anker Kyster). Slät rygg med titel, årtal och dekor i guld. Dekorerade pärmpapper och försätts. Sista bladet med en liten pappersförlust i övre marginalen. Titelbladet med numrering och lite kladdiga gamla förvärvsanteckningar. Ryggen lätt blekt. Med Paul Lundins exlibris. 17 x 11 cm. *Första upplagan av denna hippologiska klassiker i band av Anker Kyster.[#\118224]
      [Bookseller: Antiquaria Bok & Bildantikvariat AB]
Last Found On: 2018-02-24           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/37155938/1775-samuelsson-sven-den-fortraffeliga-och-tilforlateliga-haste-boken

Browse more rare books from the year 1775


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.