The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Fornsvensk bibliografi. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet, samt därtill hörande litterära hjälpmedel.
Sthlm, 1903. XII,433 s. + GEETE, ROBERT. Fornsvensk bibliografi. Supplement. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1901-1917 samt därtill hörande litterära hjälpmedel. Jämte bihang: Kalendarium Svecicum. Sthlm, 1919. XII,323 s. + COLLIJN, ISAK. Fornsvensk bibliografi Supplement II. Förteckning över Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1918-1944 samt därtill hörande litterära hjälpmedel. Uppsala, 1945-48. (2),VIII,120 + (4),121-297 + (4),299-433 s. Två ngt nötta hklbd med bruna titeletiketter och stänkta snitt (Lindström & Wahlberg, Uppsala). Några små repor på det andra bandets titeletikett. Liten lagning i nedre marginalen på de två avslutande sidorna i del I. Ur Sune Lindqvists bibliotek. Samlingar utgifna af Svenska fornskrift-sällskapet häft. 124 och 155 respektive 192, 196 och 199.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-24           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/37153052/1903-geete-robert-fornsvensk-bibliografi-forteckning-ofver-sveriges-medeltida

Browse more rare books from the year 1903


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.