The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Boken om Henning Berger. En minnesgärd av hans vänner. Redigerad av Artur Möller.
Stockholm, I. Marcus' boktryckeri, 1924. 197,(1) s. Brunt klbd med grön titeletikett i skinn. Infärgat övre snitt, övriga snitt endast putsade. Omslaget medbundet. Fuktfläck nederst i inre marginalen från s. 181 till slutet. Med Gösta Hjortzbergs exlibrisstämpel på främre och bakre omslags insidor. Nummer IX av 50 exemplar numrerade I-L och egenhändigt signerade av samtliga författare. Utgavs av Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen med anledning av författaren Henning Bergers död 1924. Med bidrag av: Hjalmar Söderberg "Kyrkogårdsarabesk", Algot Ruhe "Mirette", Gustaf Collijn "Från Henning Bergers Paristid", Hasse Z "De sista somrarna", K. G. Ossiannilsson "In memoriam", Qvidam Qvidamsson (=Nils Peter Svensson) "Henning Berger som Köpenhamnsskildrare", Rickard Lindström "Med Henning Berger på Vængehuset", Gustaf Hellström "En artist", Artur Möller "Den H. B. jag kände", Niels Th. Thomsen "Henning Berger i København", Ove Ekelund "Några minnen", Artur Johnson "Drömmen om kvinnan", Erik Lagerkrans "Till minnet av Henning Berger" och Henning v. Melsted "Avskedsord vid graven".
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-24           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/37152852/1924-berger-boken-om-henning-berger-en-minnesgard

Browse more rare books from the year 1924


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.