The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Mineralogische Geographie der Chursächsischen Lande.
Mit Kupfern. Leipzig, S. L. Crusius, 1778. 4:o. Grav. front,III-XLIV,I-XVI,432,(2) s. & 1 utvikbar handkolorerad grav. karta & 6 utvikbara grav. plr. Med en grav. titelvinjett. Samtida hfrbd med upphöjda bind, sparsamt guldornerad rygg, beige titeletikett av glättad papp och röda snitt. Ryggen ngt blekt. Ren inlaga med endast några smärre hål i yttermarginalen på s. 259 och 275. Ett trevligt ex. från Biby.. Illustrationerna föreställer en petrografisk karta över kurfurstendömet Sachsen och dess inkorporerade länder samt avbildningar av gruvinteriörer och större stenblock. Johann Friedrich Willhelm von Charpentier (1738-1805) var geolog och professor vid bergsakademien i Freiburg
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-08-01           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/370279/1778-charpentier-johann-friedrich-wilhelm-mineralogische-geographie-der-chursachsischen-lande

Browse more rare books from the year 1778


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.