The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Namnkunniga svenska herrars och fruars skåde-penningar afritade och i koppar stuckne; med bifogade lefvernes-beskrifningar utgifne af Carl Reinhold Berch. 1-3 flocken.
Stockholm, Johan Georg Lange, 1777-81. 4:o. (4),+ 320 s.+ 10 grav. planscher; 218 s.+ 10 grav. planscher. Enstaka lagerfläckar, lätta stänk i övre marginal i början av tredje flocken och med svag fuktrand på två planscher. Något nötta nästan uniforma samtida hfrbd, ryggarna med upphöjda bind och beige titeletiketter, röda snitt. Två volymer. Ur Johan Henric Schröders bibliotek, med hans ägaretikett och ur Säbylunds. Med utraderad äldre ägaranteckning och med svartstämpel på första titelbladet. Warmholtz 9301 (1-2 flocken). Setterwall 5041. Hesse 535-37. Tredje flocken utgavs postumt av Gudmund Jöran Adlerbeth, trots att Warmholtz misströstade om att få se den utgiven. Även en fjärde flock planerades och 16 planscher till den graverades, men den blev aldrig utgiven. Fin proveniens. Johan Henrik Schröder (1791-1857) var 1825 ordinarie amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek och prefekt för mynt- och medaljkabinettet. Han utgav även en katalog över myntsamlingen. 1830 blev han professor i Uppsala. Hans bibliotek, "fullt af gamla sällsynta svenska böcker", såldes på bokauktion 1866 i Uppsala efter tryckt förteckning, "Bibliotheca Schröderiana".
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2018-02-20           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36802551/1777-berch-carl-reinhold-namnkunniga-svenska-herrars-och-fruars-skade

Browse more rare books from the year 1777


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.