The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Den hellige og meget højtidelige kongl. salvings act og festivitet, som den 15 april anno 1700, paa Friderichsborgs slot og udi Friderichsborgs slots-kirke med begge deris kongl: majestæter/ hans Kongl. Majest./ den stormægtiske monarch og enevolds-herre/ K. Friderich den Fjerde/ saa vel som hans høj-elskelige gemahl/ hendis Majestæte/ den allerdurchleuchtigste/ stormægtigste Droning Lovise, andægteligen og højtideligen blev celebreret.
København u.å. Folio. Samt. helskinnbd.med monogram. 157 s. Titteltrykk i rødt og sort. 11 kobberstikk. Antagelig utg. 1700. Noen bl. med små fuktskjolder. 3 bl. med større skjolder. Noen bl. med ormehull i nedre marg. Ex libris på forsats.. .
      [Bookseller: Ruuds Antikvariat]
Last Found On: 2018-02-20           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36801342/1700-fredrik-iv-henrik-bornemann-den-hellige-og-meget-hojtidelige-kongl

Browse more rare books from the year 1700


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.