The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Engelska åker-mannen och fåra-herden/ eller: åker-bruks-konsten och får-skiötslen/ så wäl efter philosophiske principier som sielfwa praxin, af de witraste engelske scribenter utdragen, med åtskillige historiske och topographiske anmärkningar öfwer konunga-riket England.
Sthlm, J. L. Horrn, 1727. 8:o. Front,(16),304 s. Med träsnittsillustrationer i texten. Titelbladet tryckt i rött och svart. Samtida nött och delvis fuktskadat hfrbd med upphöjda bind, blindpressad enkel ryggdekor och handskriven titeletikett. Stänkta snitt. Bakre pärmen med några små maskangrepp. Ngt lagerfläckig och med några fuktfläckar och fuktränder, främst i övre marginalen och på slutet. Annars ett bra ex. med anteckning "Ex libris Laurentii Gellman. Anno 1772" på främre pärmens insida. Hebbe 518. Den trevliga frontespisen är graverad av Haton. Med en hyllningsdikt av O. Kolmodin. Jacob Serenius var vid denna tid pastor i svenska församlingen i London. I slutet finns en förteckning på hans källor, bl.a. Bacon, Camden, Davenant, Evelyn, Petty och Ray. Behandlar även humlegårdars anläggande. Arbetet utkom samma år som Alströmers "Fåraherde" och med samma syfte att sprida kunskap om nya rationella brukningsmetoder och propagera för fårskötsel för att skapa en råvarubas för att kunna bygga upp en inhemsk textilindustri.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-20           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36801148/1727-serenius-jacob-engelska-aker-mannen-och-fara-herden

Browse more rare books from the year 1727


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.