The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Kongl. maj:ts och rikets Swea hof-rätts protocoller uti undersökningsmålet, rörande det, å högstsalig hans maj:t konung Gustaf den III:dje, glorwyrdigst i åminnelse, föröfwade mord, samt hwad dermed gemenskap äger; hållne i Stockholm år 1792. + Protocoller, Hållne uti Kongl. Maj:ts Högste Domstol Eller Justitiae-Revision, Med dertil hörande Handlingar, rörande det, å Högstsalig Hans Maj:t, Konung Gustaf den III:dje, Glorwyrdigst i Åminnelse, föröfwade mord.
Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg, 1792. 2 arbeten i en volym. 579 + 108 s. Illustrerad med en plansch på Konungamördaren Jacob Johan Anckarström. Häftad. Inbindningsobjekt. Titelsidan i första arbetet med ett par noteringar. Fläckig inlaga. Ett par nummer skrivna i marginalen. Omslag på rygg och framsida borta, endast bakre omslag kvar. Namnteckning på insidan av bakre pärmen. Den 16 mars 1792 skedde ett attentat mot Gustav III under en maskeradbal på Operan i Stockholm. Anckarström skjöt kungen på nära håll i ryggslutet och den 29 mars 1792 avled han i sviterna av blodförgiftning och lunginflammation. Anckarström arresterades redan morgonen därpå, och erkände sig skyldig vid första förhöret. Trots att listan över de skyldiga kunde göras lång, beslöt man att välja ut ett begränsat antal skyldiga. Straffet varierade för de inblandade, vissa fängslades på livstid medan andra landsförvisades. Anckarström fick stå som syndabock inför folket, och dömdes till skamstraff och dödsstraff. Han avrättades på Galgbacken på Hammarbyhöjden den 27 april 1792.
      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
Last Found On: 2018-02-19           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36726155/1792-kongl-majts-och-rikets-swea-hof

Browse more rare books from the year 1792


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.