The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Svenska teaterns äldsta öden.
- Stockholm, Central-tryckeriet, 1882. 8:o. (2),+ 85,+ (2) s. Med ramtryck. Något nött samtida hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda bind och grön titeletikett, omslaget medbundet. Tryfferad med tidningsartiklar och med Carl Silfverstolpes namnteckning på inklistrad papperslapp. Ur C. M. Carlanders bibliotek, med hans exlibris. Bandet är sannolikt av Gustaf Hedberg. Upplagan var enligt det i rött, guld, blått och svart tryckta omslaget endast 100 exemplar. Trevligt exemplar i ett av Carlander typiskt tryfferat exemplar. Behandlar teatern i Sverige från medeltiden till Gustav III:s tid.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2018-02-19           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36652558/1882-silfverstolpe-carl-svenska-teaterns-aldsta-oden

Browse more rare books from the year 1882


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.