The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Namnkunniga svenska fältherrars lefverne. Första delen, innehållande, i tvänne band, kongl. rådet och fältmarskalken grefve Magnus Stenbocks bedrifter och öden, med portrait. I-II.
Sthlm, Z. Haeggström, 1821. 8:o. Grav. porträtt,X,278 + 279-706,(4) s. Två trevliga samtida hfrbd med guldornerade ryggar och bruna titel- och gröna deltiteletiketter av glättat papp. Gulgröna snitt. Ryggarna ngt blekta med några smärre fläckar och ytliga sprickor. Inlagan har några fläckar, t.ex. i del I på s. 67-89 och 205-45. En liten reva i övre marginalen i del II på s. 493 och ett avrivet nedre hörn på s. 541. Från det Finemanska biblioteket. Setterwall Svensk historisk bibliografi 4954. Allt som utkom. Porträttet är graverat av A. U. Berndes 1820.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-19           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36652542/1821-strinnholm-anders-magnus-namnkunniga-svenska-faltherrars-lefverne-forsta-delen

Browse more rare books from the year 1821


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.