The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Sveriges allmänna postväsen. Ett försök till svensk posthistoria. I-IV:1-3-V:1-3.
Sthlm, 1906-29. (4),X,192 + (4),X,(2),247 + (4),VII,(1),293,(1) + XIII,(1),312 + XVI,304 + XV,(1),268 + XXIV,419 + XXIV,427 + XXVI,476 s. Tre stadiga men ngt nötta vinröda hfrbd med guldlinjerade ryggar och pergamentskodda hörn samt svagt stänkta röda snitt (Alfr. Lundins bokbinderi, Stockholm). Omslagen medbundna. Ryggarna aningen blekta och med några små fläckar. Fin inlaga med återkommande blyertsnoteringar i marginalerna. Del II-III med dedikation till Theodor Westrin och del IV:2-V:3 med dedikation till Johannes Rudbeck samt den senares namnteckning och anteckningar. I del IV:3 en medbunden artikel ur "Svensk trafiktidning" med anledning av Holms 70-årsdag. Det mest omfattande verket rörande svensk posthistoria och fortfarande ett viktigt referensverk. Historiken omfattar åren 1620-1718 och avtrycker ett mycket stort antal originalhandlingar samt behandlar även sådant som personalfrågor, sjöpost, fältpost, tidningsutgivning och svenska postkontor i utlandet. Theodor Westrin (1850-1928) var arkivarie vid Riksarkivet och redaktör för "Nordisk familjebok". Johannes Rudbeck (1867-1935), som låtit binda in verket, var chef för Postmuseum åren 1913-35 och har författat ett antal skrifter rörande svensk posthistoria, däribland "Svenska postverkets fartyg och sjöpostförbindelser under tre hundra år", "Svenska poststämplar i Postmuseum från tiden före frimärkenas införande" och "Kort översikt av samlingarna i Postmuseum". Med notering av Rudbecks hand på första bandets pärminsida att upplagan av delarna I-III efter cirka 425 försålda exemplar brann upp vid en eldsvåda hos Norstedt & söner.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-18           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36574746/1906-holm-teodor-sveriges-allmanna-postvasen-ett-forsok-till

Browse more rare books from the year 1906


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.