The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Thoiras Rapins afhandling om engelska partierna wigs och toris, deras ursprung, framsteg, afsikter, styrka, intressen och caractèrer.
Uppsala, J. Edman, 1770. 8:o. (4),64 s. Nära samtida hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerad rygg, mörkbrun titeletikett och rödstänkta snitt. En liten syltburksetikett upptill vid främre falsen med en bläcknumrering. Bakre pärmen med några små fläckar. Titelbladet med en råkant i nedre marginalen, för övrigt endast enstaka obetydliga fläckar. Med Nathanael Ekroths överkorsade namnteckning. Originalet, "Dissertation sur les Whigs et les Torys", utkom 1717. Med en tryckt dedikation till Thure Gustaf Rudbeck, Gustaf Reuterholm, Carl Georg Lillie, Fredric Carl Dohna, Thord Bonde och Carl Fredric Pajkull från översättaren Johan Niclas Zetherström. Enligt dennes förord är detta ett utdrag av Rapins skrift, då det var tänkt att senare kompletteras med andra texter i ämnet av Raynal och Cize. Nathanael Ekroth, som var son till bokbindaren Zacharias Ekroth eller Ekeroth, kom att liksom två av sina bröder periodvis arbeta som bokbindare i Göteborg. Han var även verksam som bokhandlare och handelsman samt på slutet som snustillverkare. Han dog 1801 och året därpå såldes hans bibliotek, varav en del uppräknas i annonser i "Götheborgs allahanda". Biblioteket ska ha kännetecknats av "utmärkta band" och även innehållit "et ansenligt antal ströskrifter och romaner".
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-18           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36572334/1770-rapin-paul-de-thoyras-thoiras-rapins-afhandling-om-engelska-partierna

Browse more rare books from the year 1770


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.