The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Minne af professoren i medicinen vid Upsala universitet Olof Rudbeck den äldre.
Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1849 [-1851]. 8:o. Litograferat titelblad + 394 s. Ngt senare svart halvskinnband med prydliga biblioteksmarkeringar från Kalmar stadsbibliotek (stämplar, hyllsigna, lånesticka och katalogkort i ficka) samt med några tidningsurklipp om Rudbeck i ett kuvert som fästs på främre spegeln. Främre blå otryckta omslaget medbundet, med Atterboms egenhändiga dedikation: "Till Hr Professor Beckman från hans vän Författaren". Prydliga rättelser i bläck på s. 83, 85-7, 100, 125, 178, 203, 208, 259, 271, & 333, synbarligen av Atterbom själv. Mottagaren var västgöten Anders Fredrik Beckman (1812-1894), som disputerat för Atterbom 1836 och utsetts till tf. professor i pastoralteologi vid Uppsala universitet 1847 och till professor i dogmatik och moralteologi 1851. Han var senare biskop i Härnösand, och i Skara från 1875. Sällsynt separatupplaga av denna uppsats, som även trycktes i del 23 & 24 av Svenska Akademiens handlingar ifrån 1796 (1850 & 1851, s. 314-580 + litogr. frontispis & s. 1-125). Särtrycksupplagan är naturligtvis också tryckt i två omgångar, och utgavs säkert som en helhet vid fullbordandet av handlingarnas del 24 (1851). Antagandet styrks av det bevarade blå främre omslaget och spår av ett identiskt bakre omslag i detta exemplar. En tryckt hänvisning på s. 271 dirigerar läsaren till "föregående delen, sid 501", vilket här rättats i bläck till "sid. 191", det korrekta sidnumret för särtrycksupplagan. "Atterboms [biografi] över Rudbeck [...] var den utförligaste och bästa avhandling i svensk lärdomshistoria, som då ännu författats, ett levande porträtt från svensk stormaktstid" (Bengt Hildebrand, "Biografisk historiografi och Svenskt Biografiskt Lexikon", PHT 40 (1939-40), s. 163).
      [Bookseller: Lorenz B. Hatt]
Last Found On: 2018-02-18           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36571736/1849-rudbeck-olof-atterbom-per-daniel-amadeus-minne-af-professoren-i-medicinen-vid

Browse more rare books from the year 1849


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.