The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Bibliotheca Rudbeckiana. Beskrivande förteckning över tryckta arbeten, vilka författats eller utgivits av medlemmar av släkten Rudbeckius-Rudbeck samt handla om dem eller deras skrifter. En släkthistoria i elva led från 1600-1900-talen. Bibliografi.
Sthlm, (1917)-18. XII,(2),539,(2) s. & 1 utvikbar släkttavla. Bra ngt nött mörkgrönt hfrbd med upphöjda bind och sparsam gulddekor. Omslaget medbundet. Ryggen ngt mörknad mot brunt. Med Claes Annerstedts namnteckning. Tryckt i 300 ex., varav detta är nr 115. Annerstedts namn återkommer på många ställen i de bibliografiska posterna i denna välgjorda bibliografi.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-18           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36570724/1917-rudbeck-johannes-bibliotheca-rudbeckiana-beskrivande-forteckning-over-tryckta

Browse more rare books from the year 1917


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.