The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Pro novitate pars secunda.
- Festskrift utgiven af Svenska bokhandelsmedhjälpare-föreningen till minne af dess 25-åriga tillvaro 188-1913. Stockholm 1914. 4:o. 310 s. Illustrerad. Marmorerat kalvskinnband. Marmorerade snitt. Lätt blekt och lätt nött gulddekorerad rygg med fem upphöjda bind. Pärmar med dubbla förgyllda ramar. Främre omslag medbundet. (Frans Svanströms Bokbinderi). 27 x 20,5 cm.*Bl.a. Arvid Hedberg: Bokbindare-bokförare i Sverige 1500-1630. (Ill. med bokband och stämplar). Johannes Rudbeck: Om Grolierband i Sverige.[#\130960]
      [Bookseller: Antiquaria Bok & Bildantikvariat AB]
Last Found On: 2018-02-18           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36570534/1913-lundahl-carl-red-pro-novitate-pars-secunda

Browse more rare books from the year 1913


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.