The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

1500- och 1600-talens visböcker. 1-3.
- Tre volymer. Senare gröna välbevarade halvklotband, marmorerade pärmpapper, stänkta snitt, röd ryggtiteletikett i skinn, samtliga tryckta häftesomslag medbundna (20 st.). Fint exemplar. Proveniens: idé- och bokhistorikern Sten G. Lindberg. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1884-1925 . 8:o. [iv] + 484; + [vi] + 376 s. (sista bladet tomt); + [vi] + 574 s. Delvis oregelbunden paginering, dessutom är två preliminärark i sista delen felbundna (i den ordning arken trycktes, med inte i pagineringsföljd). Innehåll: Harald Oluffsons visbok, Bröms Gyllenmärs' visbok, Barbro Banérs visbok, Pehr Brahes visbok, Drottning Sofias visbok, Stjerneldska handskriftens (E 133) visor, Samuel Älfs visbok, Forsius visbok, samt Petter Rudebecks visuppteckningar, och Supplement.
      [Bookseller: Hatt Rare Books ILAB & CINOA]
Last Found On: 2018-02-18           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36570523/1884-noreen-adolf-schuck-henrik-lundell-j-1500-och-1600-talens-visbocker-1

Browse more rare books from the year 1884


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.