The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Om de fordna konungar, jarlar och regenter, som uti gamla efterrättelser igenfinnas hafwa regerat i Göta-riken, innan de med Swea eller Upsala riket blefwo förenade.
Stockholm, Jacob Merckell, 1758. 8:o. 39,+ (1) s. Titelbladet uppfodrat i innerkant. Fint marmorerat pappband från början av 1800-talet. Med Rääfs, felaktiga, hänvisning till Warmholtz 7211 i bläck på titelsidan. Warmholtz 2620. Greve Gustaf Bonde (1682-1764) var ämbetsman och ledande mösspolitiker. Efter det politiska nederlaget 1739 ägnade han sig åt författarskap, dels mycket läsvärt om samtidens politik, dels märkliga, rudbeckianskt färgade utredningar i fornhistoria, och - inte minst - naturvetenskapliga spekulationer. Ur L. F. Rääfs bibliotek.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2018-02-18           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36560166/1758-bonde-gustaf-om-de-fordna-konungar-jarlar-och

Browse more rare books from the year 1758


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.