viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Det danske bibliotek eller fortegnelse paa alle de danske skrifter/ som ere trykte baade inden og uden lands/ fra det første bogtrykkerier kom i stand i Dannemark/ indtil sidst i forige seculo, hvilcke alle findes samlede i det danske bibliotek som dend høy-ædle og velbaarne frøken frøk.
Karen Brahe/ til Østrup-gaard/ patronesse for det adelige jomfruekloster i Othense/ haver foræret til forbemelte kloster. Herhos findes ogsaa de lærde folkes/ som enten selv have sammenskrevet bøgerne eller og oversat dem af andre sprog i danske/ deres levnets beskrivelse korteligen anført. Köpenhamn, P. J. Phnixbergs bogtrykkerie, 1725. 4:o. (16),31,34-189,189-93 s. Ngt nött brunt hfrbd från 1800-talets andra hälft med guldlinjerad rygg och stänkta snitt. Ryggen sprucken i falsarna överst och skinnet flagat nederst vid den främre ytterfalsen. Pärmhörnen hårt nötta. En delvis bortskrapad namnteckning i yttermarginalen på titelbladet. I samband därmed har en del små hål bildats som senare delvis blivit lagade. Mindre solkfläck i övre marginalen på s. 48, en svag fuktrand på s. 165-66 och större på s. 175-87 samt en minimal gammal lagning nederst i inre marginalen på s. 192. Med Frederik Heymans exlibris och ur Bent Juel Jensens samling i Oxford.. Bibliotheca danica IV:565. Karen Brahe (1657-1736) fick en för sin tid osedvanligt omfattande utbildning och samlade ihop, delvis genom arv från sin bokligt intresserade släkt, inte minst Anne Gjøe, ett betydande bibliotek. Hon flyttade 1708 till Østrupgaard på Fyn, där hon levde sina sista 28 år upptagen av litterära sysslor och energisk drift av sin jordegendom. 1716 stiftade hon det adliga "frøkenklostret" i Odense, till vilket hon skänkte sin värdefulla boksamling, som till största delen bestod av äldre danska handskrifter och tryckta böcker samt tysk teologi, inte minst uppbyggelselitteratur. Bland handskrifterna finns en viktig samling folkvisor och bland böckerna många av de allra första danska trycken, varav ett antal i de enda bevarade exemplaren. Föreliggande katalog förtecknar de danska trycken. Boksamlingen är det äldsta bevarade danska privatbiblioteket och sannolikt ett av de äldsta bevarade i världen samlat av en kvinna
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-07-26           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/364375/1725-lind-lauritz-det-danske-bibliotek-eller-fortegnelse-paa

Browse more rare books from the year 1725


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.