The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Samling af åtskilliga handlingar och påminnelser, som förmodeligen kunna gifwa lius i swänska historien.
(I)-III. Lund, C. G. Berling, (1749)-58. 8:o. (4),211 + (4),288 + (2),309 s. Med några träsnitt i texten. Två ngt nötta samtida hfrbd med upphöjda bind och mörkbruna infärgade titelfält. Stänkta snitt. Ryggarna lite blekta, småfläckiga och med ytliga sprickor. Andra volymen är ngt mindre i formatet än den första, som också har ett minimalt maskhål i den främre ytterfalsen. Bra inlagor med endast enstaka obetydliga lagerfläckar. Gamla anteckningar på för- och eftersättsbladen, bl.a. med inköpsnoteringar och A. A. Hülphers, Eric Götlins (1805), G. W. Gumælius (1820) och Gustaf Rudbecks (1904) namnteckningar.. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 8886 som beklagar att endast dessa tre delar utkom med orden "Alla älskare af fäderneslandets historia hade önskat, at utgifvaren vidare fortsat et så vackert arbete". Författaren senare adlad Lagerbring. Innehåller bl.a. "Om J. Messenius och hans skrifter", "Om biskop Peder Månsons skrifter", "Om archiater K. Stobeus och hans skrifter", "Om bergsadel", "Tilökningar til stora rimkrönikan", "Historiska påminnelser om den för brukeliga aflatz handelen i Swerige", "Oförgripeliga påminnelser om wattuminskningen i Norden, huru wida deraf kan wäntas någon säkerhet i Sweriges ålder", "Om wetnskapernas forna öde uti Swerige", "Om öfwer-ceremoni-mästaren Sparfwenfeldt och hans correspondance", "Några anmärkningar och handlingar beträffande k. Karl Knutson och des regerings tid", "Utdrag af Siward Grubbes dagbok" och "En berättelse om S. Brita med några af hennes uppenbarelser"
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-07-26           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/364359/1749-lagerbring-bring-sven-samling-af-atskilliga-handlingar-och-paminnelser

Browse more rare books from the year 1749


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.