viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Samling af åtskilliga handlingar och påminnelser, som förmodeligen kunna gifwa lius i swänska historien.
(I)-III. Lund, C. G. Berling, (1749)-58. 8:o. (4),211 + (4),288 + (2),309 s. Med några träsnitt i texten. Två ngt nötta hfrbd från början av 1800-talet med sparsamt guldornerade ryggar, bruna titeletiketter och gula snitt. Ryggarna ngt flammiga och skinnet med obetydlig skada upptill på den första volymen. Skinnet vid främre falsen och pärmpappret även ytligt nött i denna del. Del I har en del sporadiska fuktfläckar och ett litet nagg i övre marginalen på s. 207-11. Del II har en del rätt stora fuktfläckar i yttermarginalen på s. 8-14, 24-29, 41-44, 56-61 och 74-76 samt en del fläckar i texten på s. 82-94. Den sista delen har fuktränder i övre marginalen på titelbladet och några mindre brunfläckar i den nedre samt små solkfläckar på s. 202-04. En liten medbunden handskriven lapp mellan s. 210-11. Med Josef Wallins namnteckning, Göteborgs realläroverks stplr och gåvostplr med J. G. Holmstedts namn.. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 8886 som beklagar att endast dessa tre delar utkom med orden: "Alla älskare af fäderneslandets historia hade önskat, at utgifvaren vidare fortsat et så vackert arbete". Författaren senare adlad Lagerbring. Innehåller bl.a. "Om J. Messenius och hans skrifter", "Om biskop Peder Månsons skrifter", "Om archiater K. Stobeus och hans skrifter", "Om bergsadel", "Tilökningar til stora rimkrönikan", "Historiska påminnelser om den för brukeliga aflatz handelen i Swerige", "Oförgripeliga påminnelser om wattuminskningen i Norden, huru wida deraf kan wäntas någon säkerhet i Sweriges ålder", "Om wetnskapernas forna öde uti Swerige", "Om öfwer-ceremoni-mästaren Sparfwenfeldt och hans correspondance", "Några anmärkningar och handlingar beträffande k. Karl Knutson och des regerings tid", "Utdrag af Siward Grubbes dagbok" och "En berättelse om S. Brita med några af hennes uppenbarelser". Josef Wallin (1786-1863) var lärare och präst samt deltog bl.a. i 1825-års Uppfostringskommitté
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-07-26           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/364342/1749-lagerbring-bring-sven-samling-af-atskilliga-handlingar-och-paminnelser

Browse more rare books from the year 1749


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.