The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Kiöbenhavnske Samlinger af rare Trÿkte og Utrÿkte Piecer. Bind 1: HOLBERGIANA.
1755 1755 - [Trykt hos Andr. Hartv. Godiche 1755]. [208] + 494 + (2) s. Med kobberstukket titelkobber, 2 små kobberstik samt talrige vignetter. Samtidigt halvlæder. * Efter Holbergs død samlede de to litterater Wille Høyberg og Chr. Schmidt en række af hans utrykte eller vanskeligt tilgængelige mindre arbejder: I: Dissertatio qvinta de Historicis Danicis. II: Dissertatio juridica de nuptiis propinqvorum. III: Programma universitatis Hafniensis. IV: Oratio valedictoria cum fasces rectoratus sui traderet Marco Wøldike. V: Samtale imellem tvende Kiøbmænd Lucius og Antonius. VI: Samtale imellem tvende Kiøbmænd Sylvester og Montanus. VII: Betænkning om Conventicler. VIII: Dedication til Phoenixberg. IX: Kort Betænkning om den nu regierende Qvæg-Syge. X: Danmarks og Norges Søe-Historie. Første Periodus. XI: Tvende splinder ny Breve, som tiene til den politiske Kandestøbers Oplysning. XII: Just Justesens Betænkning over Comoedier. XIII: Solutio problematis de hypothesibus historiæ Danicæ. XIV: Et Brev fra Hr. Ludvig de Geer til Hr. Baron Holberg. XV: Copier af Sal. Baron Holbergs Testamenter. XVI: Copie af det Fri-Herlige Diploma. XVII: Fortegnelse paa Baron L. Holbergs saavel trykte, som utrykte Skrifter.Fire af disse er her trykt for førte gang: III, IV, VII og XIII.Yderligere udkom bind II, som er helliget digteren og præsten Chr. Lassen Tychonius (1680-1740), til hvem Holberg skrev skæmtedigtet "Den jydske Feyde".Paul Johansen 35. Ehr.-M. I,505. Bibl. Dan. IV,161.
      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2013-07-26           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/364328/1755-holberg-ludvig--kiobenhavnske-samlinger-af-rare-trykte-og

Browse more rare books from the year 1755


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.