viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Kiöbenhavnske Samlinger af rare Trÿkte og Utrÿkte Piecer. Bind 1: HOLBERGIANA.
1755 1755 - [Trykt hos Andr. Hartv. Godiche 1755]. [208] + 494 + (2) s. Med kobberstukket titelkobber, 2 små kobberstik samt talrige vignetter. Samtidigt halvlæder. * Efter Holbergs død samlede de to litterater Wille Høyberg og Chr. Schmidt en række af hans utrykte eller vanskeligt tilgængelige mindre arbejder: I: Dissertatio qvinta de Historicis Danicis. II: Dissertatio juridica de nuptiis propinqvorum. III: Programma universitatis Hafniensis. IV: Oratio valedictoria cum fasces rectoratus sui traderet Marco Wøldike. V: Samtale imellem tvende Kiøbmænd Lucius og Antonius. VI: Samtale imellem tvende Kiøbmænd Sylvester og Montanus. VII: Betænkning om Conventicler. VIII: Dedication til Phoenixberg. IX: Kort Betænkning om den nu regierende Qvæg-Syge. X: Danmarks og Norges Søe-Historie. Første Periodus. XI: Tvende splinder ny Breve, som tiene til den politiske Kandestøbers Oplysning. XII: Just Justesens Betænkning over Comoedier. XIII: Solutio problematis de hypothesibus historiæ Danicæ. XIV: Et Brev fra Hr. Ludvig de Geer til Hr. Baron Holberg. XV: Copier af Sal. Baron Holbergs Testamenter. XVI: Copie af det Fri-Herlige Diploma. XVII: Fortegnelse paa Baron L. Holbergs saavel trykte, som utrykte Skrifter.Fire af disse er her trykt for førte gang: III, IV, VII og XIII.Yderligere udkom bind II, som er helliget digteren og præsten Chr. Lassen Tychonius (1680-1740), til hvem Holberg skrev skæmtedigtet "Den jydske Feyde".Paul Johansen 35. Ehr.-M. I,505. Bibl. Dan. IV,161.
      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2013-07-26           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/364328/1755-holberg-ludvig--kiobenhavnske-samlinger-af-rare-trykte-og

Browse more rare books from the year 1755


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.