The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Egenhändigt skrivet sjukintyg för fru Anna Catharina Bernegow undertecknat och daterat i Västerås den 25 september 1775.
24x18,5 cm. (1) s. Har varit vikt. Två små fläckar i nedre hörnet. Med B. M. Halls röda lacksigill. Ur autografsamlingen på Segersjö. Intygar att Anna Catharina Bernegow ansatts av plågor som "medfölga en stark alternation" och varit sjuklig under hela marknaden samt ännu inte fullt tillfrisknat. Birger Martin Hall (1741-1815) var Linnélärjunge och provinsialläkare i Västerås.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-15           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36312030/1741-hall-birger-martin-egenhandigt-skrivet-sjukintyg-for-fru-anna

Browse more rare books from the year 1741


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.