The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Historiske Beskrivelse over den Mærkværdige og meget fyrgterlige store Ildebrand 1728:
1784 1784 - fra 20de: og til 23de: October. inclusive. Paa det alleromstændeligste og accurateste beskreven. 2. forbedrede oplag. Kbhvn.: Thiele 1784. Med vignetter samt stort udfoldeligt træsnit af 'Auctor til Hest'. XXIIV + 108 s. Medindbundet:1: Lovtale og Forsvars-Skriftt? over Herr: Author! Hr: Forfatterr til Den Jammerlige historie Over Den Meget Fyrgterlige ildebrand; Som fortærede den Allernaadigste Residence Stad Kiøbenhavn. Uden sted: Gedruckt avec Typis Svarianis uden aar. [8] s.Medindbundet:2: En splinter nye Lovtale? over Hr.: Authorrs! Hr: Forfatters første item eller iligemaade over hans andet og Forbedrerede oplag af den fyrgterlige og erbarmlige Illebranns historie! som fortærede den Allernaadigste Residence Stad Kiøbenhavn. Kbhvn.: Svares Efterleverske uden år. [8] s.Medindbundet:3: Pamphilius Busseman oder den giennempiskede Ildebrands Histories Æres Opreisning eller Heyle og Beeg Plaster for alle Spotte-Fugle og Grønskollingers Ryg og Mund. paa Forfatterens af den jammerlige Historie Vegne fremsat af en Ven og Autors Beunderer. Kbhvn.: Horrebow 1784. 14 s.Medindbundet:4: Brev til Hr. Reiser, Autor af Ildebrands-Historien. Kbhvn.: Horrebow 1784. [8] s.Medindbundet:5: En smuk nye Viise vom Bocke. Kbhvn: Svares Efterleverske 1784. [8] s.Medindbundet:6: Autorrs anden Barsel-Seng, eller God roelig Nat til den Mageløse og Uforlignelige Herr Autorr Herr Forfatter, i Anledning af Appendix af Autorr. Kbhvn.: Thiele uden år. 8 s.Medindbundet:7: Des weltberühmten Professor R. lebende Verewigung. Im Ton der Meisterdesänge. Kbhvn.: Horrebow uden år. [8] s.Alle med træskårne vignetter. Indbundet i ét samtidigt halvlæderbind. Navne på friblad. * Med det meget sjældne smæde-billede-træsnit af stadskirurg C.F. Reiser indsat, 37x25 cm. Udkom i 1. udg. samme år. Bibl. Danica II, 610. Clausen: Folkelig grafik fig. 60.
      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2018-02-10           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/35832487/1784-reiser-carl-friederich-historiske-beskrivelse-over-den-maerkvaerdige-og

Browse more rare books from the year 1784


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.