The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Unga år. Noveller.
Fredrikshamn (tr. Kotka), Wentzel Hagelstam, 1892. 8:o. [iv] + 140 s. Bunden med främre omslaget i ett ngt senare, säkerligen danskt, halvfranskt band. Inlagan med smärre smutsning och antydan till ett par veck i början. Med författarens egenhändiga dedikation daterad 1 dec. 1892: "Till Robert Henriques / Vänligast fr. förf. Första upplagan. Robert Martin Henriques (1858-1914) var en dansk cellist och tonsättare, musikkritiker i "Dannebrog" 1892-96, därefter vid "Vort Land" och medredaktör för samma tidning 1898. Han var medförfattare till de under pseudonymen "Swift & Co." utkomna köpenhamnsskildringarna.
      [Bookseller: Lorenz B. Hatt]
Last Found On: 2018-02-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/35787652/1892-tavaststjerna-karl-a-unga-ar-noveller

Browse more rare books from the year 1892


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.