The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Volledige werken (50 + 2 delen)
Veen, Utrecht 1987 - 50 + 2 delen samen: 1) Een lent van vaerzen; 2) Orchideeën; 3) Eline Vere. Een Haagsche roman; 4) Noodlot; 5) Extaze; 6) Eene illuzie; 7) Majesteit; 8) Reis-Imressies; 9) Wereldvrede; 10) Williswinde; 11) Hoge troeven; 12) De verzoeking van de H. Antonius; 13) Metamorfoze; 14) Psyche; 15) Fidessa; 16) Langs lijnen van geleidelijkheid; 17) De stille kracht; 18) Babel; 19) De boeken der kleine zielen I + II; 20) De boeken der kleine zielen III + IV; 21) Over lichtende drempels; 22) God en goden; 23) Dionyzos; 24) De berg van licht; 25) Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan; 26) Aan den weg der vreugde; 27) Van en over mijzelf en anderen; 28) Antieke verhalen; 29) Korte arabesken; 30) Antiek toerisme; 31) De zwaluwen neêr gestreken; 32) Schimmen van schoonheid; 33) Uit de blanke steden onder blauwe lucht; 34) Herakles; 35) Van en over alles en iedereen; 36) De ongelukkige; 37) De komedianten; 38) Legende, mythe en fantazie; 39) De verliefde ezel; 40) De ode; 41) Xerxes; 42) Iskander; 43) Met Louis Couperus in Afrika; 44) Het zwevende schaakbord; 45) Oostwaarts; 46) Proza. Eerste bundel; 47) Het snoer der ontferming-Janapsche legenden; 48) Nippon; 49) Ongebundeld werk; 50) Ongepubliceerd werk + Algemene verantwoording Volledige werken Louis Couperus + Hoe een roman geschreven wordt [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: Klondyke]
Last Found On: 2018-02-09           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/35751060/1987-couperus-louis-volledige-werken-50-2-delen

Browse more rare books from the year 1987


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.