The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Heliga Birgittas uppenbarelser. Efter gamla handskrifter. 1-5.
Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1857-84. 8:o. (2),+ 408; (2),+ 344; (2),+ 485,+ (2); (2),+ 532 s.+ utvikbar litogr. plansch; (4),+ 273 s. Lätta lagerfläckar i första delen, större i början av fjärde. Senare uniforma svarta kbd, guldornerade ryggar och med samtliga häftesomslagen medbundna (Knut Hässler). Fem volymer. (Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-sällskapet.) Åström 14:1-5. Utgivna i två (nr. 29-30), två (nr. 34-35), två (nr. 36-37), tre (nr. 38, 62 och 65) resp. två häften (nr. 81 och 83). Fin svit av Klemmings utgåva av Birgitta på forn svenska, ur Hans Gillingstams bibliotek. Avsnittet "Två egenhändiga utkast av Hel. Birgitta " i del fyra (s. 177-185) har givits ut i ny läsning av Bertil Högman 1951, med ett nytryck 2009. Bok fem (Bridget Morris 1991) och sju (Ingela Lindell 2000) är de enda som givits ut i nyare textutgåvor.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2018-02-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/35735115/1857-birgitta-klemming-g-e-utg-heliga-birgittas-uppenbarelser-efter-gamla-handskrifter

Browse more rare books from the year 1857


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.