The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Patriotisk cateches. Läsebok för hwar man, i synnerhet för ungdomen af medel- och arbets-stånden.
Sthlm, A. Zetterberg, 1803. 8:o. Grav. front,(26),83,(3) s. Samtida lätt nött ljusblått glättat pappbd. Svagt gula snitt. Ryggen och pärmkanterna blekta. Ovanligt ren inlaga. Med Carl Jedvard Bondes formklippta exlibris. Ett fint ex. från Ericsberg. Gjörwell Förtekning 221. Åhlén & Åhlén 18.16. Frontespisen graverades av C. Gillberg. Blev indragen, enligt Hammarsköld p.g.a. att här talades för väl om konungar och regenter, vilket väckt Gustav IV Adolfs misslynne, då han tyckte sig ana någon slags ironi. Gjörwell lämnar i förteckningen över sina skrifter, utgiven 1806, ett blankt utrymme vid nummer 221, där den initierade kunde skriva in denna titel.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/35733499/1803-gjorwell-carl-c-patriotisk-cateches-lasebok-for-hwar-man

Browse more rare books from the year 1803


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.